Possession de cannabis – David Labonté : « Mo ti garde sa pou mo planteur »